Net als volwassenen krijgen ook kinderen in deze tijd al vroeg te maken met veel indrukken
vanuit de hele wereld. Voor veel kinderen kan die belasting zich uiten in problemen en
daardoor hinderen in hun persoonlijke groei. Of zich dat nu uit binnen het gezin, op school of in de maatschappij, het is niet fijn als je merkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit.

Met vele uiteenlopende zorgen of hulpvragen kunnen alle kinderen van baby tot jongvolwassene, bij Praktijk Levenstijd terecht. Bijvoorbeeld bij gedragsproblemen, rouwverwerking of dat je als ouders je vermoedens hebt waar je niet precies de vinger op kunt leggen, een kind hebt met
slaapproblemen, bepaalde angsten heeft, paranormaal is, vaak onrustig is of hoog gevoelig, enz.

Praktijk Levenstijd biedt allereerst een unieke manier aan om mee te “kijken en te voelen”
met het kind, een bevestiging, soms een andere blik, of vermoedens kunnen op deze manier
duidelijk worden.

Vaak worden in het 1e consult de ouders alleen uitgenodigd en wordt besproken wat voor
het kind een zinvolle manier is om hulp te bieden. Omdat ieder kind uniek is wordt er voor
het kind altijd een persoonlijk plan gemaakt. De wijze van hulp bieden kan daardoor variëren
tot het begeleiden van ouders en/of het begeleiden van het kind d.m.v. gesprekken en/
of behandelingen. Het traject is individueel en kan daardoor variëren van 1 tot meerdere
consulten.

Verder op deze pagina staan voorbeelden van verschillende behandelingen beschreven die
kinderen weer op weg kunnen helpen om beter in de vel komen te zitten en ze weer het
zelfvertrouwen te geven om zelf verder te gaan.

De begeleiding wordt altijd aangepast aan de leeftijd van het kind en kan worden aangevuld
met bijvoorbeeld oefeningen, spelletjes en creatieve ideeën.

Reikibehandeling

Kinderen kunnen heel goed behandeld worden met Reiki. De geest van kinderen is nog
open voor de wonderen van het leven, en dus ook voor de mogelijkheid dat iemand hen kan
helpen door ze energie te geven. Ze ervaren Reiki vaak als zeer prettig. Ze kunnen zich door
Reiki rustiger voelen en meer met beide voeten op de grond komen te staan. Ze kunnen
duidelijker voelen wat ze willen en het zelfvertrouwen neemt toe zodat, ook de onzekere
kinderen, meer voor zichzelf op durven komen. Angst kan naar de achtergrond verdwijnen of
zelfs helemaal weg gaan en het kind zal steeds duidelijker gewoon kunnen zijn wie het is.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind is het geven van een reikibehandeling op
verschillende manieren mogelijk, staand, rustig spelend, alleen zittend op bij een ouder
op schoot, of liggend op een behandeltafel. Dat het kind zich er prettig bij voelt is het
belangrijkste. Hun eigen lichaamsenergie stroomt daar naar toe waar het nodig is en brengt
zo toch het gewenste resultaat.

De tijdsduur van een behandeling is 60 minuten en de kosten zijn € 35,00

Reiki cursus 1e graad

Vanaf ongeveer 7 jarige leeftijd is het voor kinderen ook mogelijk om een cursus te volgen.

De energie afstemmingen die tijdens deze cursus gegeven worden, zorgen er onder meer
voor dat kinderen zelf om leren gaan met hun eigen energetische mogelijkheden. Het
vermogen om energie op te nemen verbetert.

Ze leren o.a. hoe ze zichzelf en/of anderen en zelfs dieren kunnen helpen, maar ook hoe ze
zichzelf kunnen beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Het kind krijgt met reiki letterlijk zelf iets in handen om wat te kunnen doen aan o.a.
ontspanning, slaapproblemen, lichamelijke klachten, nare situaties en zijn zelfvertrouwen.

Het is voor het kind aan te bevelen als tenminste 1 van de ouders bekend is met Reiki. Als
dit nog niet van toepassing is, is het ook mogelijk om de cursus samen te volgen. De 1 e graad
van Reiki is door eenvoudige technieken, die je tijdens de cursus leert op jezelf en op elkaar
toe te passen. Voor ouder en kind is het een intense verdieping en waardevolle aanvulling in
jullie verbondenheid.

Deze cursus kan zowel individueel als in een kleine groep gevolgd worden en wordt gegeven
in 2 dagdelen.

De kosten voor 1 persoon zijn € 150,- en voor samen € 225,-

Paranormale begeleiding

Paranormale ervaringen zijn ervaringen die niet via de ‘normale’ zintuigen kunnen worden
waargenomen.

Paranormaal zijn kan voor kinderen heel normaal zijn. Het is een natuurlijke gave die bij hen
hoort, maar door hun leeftijd ook vaak een belasting kan zijn, dit kan o.a. leiden tot angst,
verwarring en onbegrip. Het kan zich al op zeer jonge leeftijd uiten, bijvoorbeeld door feiten
te vertellen die ze niet hadden kunnen weten.

Het doel van deze begeleiding is dat het kind op een natuurlijke wijze leert omgaan met
zijn gave. Vaak kan het voor het kind, maar ook voor de ouders angstig zijn als het kind
personen, dingen of iets kan zien of voelen. Door samen met het kind “mee te kijken en te
voelen” en het begrijpelijk te maken wat het ervaart kan het kind zich bevestigd voelen.
Samen met het kind wordt gekeken hoe het met een enge en/of bedreigende situatie om
kan gaan en dat zo te buigen dat de veiligheid terugkeert. Op deze manier kan het kind het
vertrouwen krijgen, dat hij zelf op een positieve manier met zijn paranormale ervaringen om
kan gaan. Als het wenselijk is kan een gesprek ook in het kind zijn kamer thuis plaatsvinden.

De tijdsduur van een individueel gesprek kan variëren van 60, 90 of 120 minuten.

De kosten voor 60 min. zijn € 35,00 voor 90 min. zijn € 50,00 en voor 120 min. € 65,-

Begeleiding bij Hoog gevoeligheid

Een kind dat hoog gevoelig is, is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels. Als het kind niet genoeg tijd en ruimte krijgt om alle indrukken te verwerken dan raakt het overprikkeld. Overprikkeling kan zich op verschillende manieren uiten bijvoorbeeld teruggetrokken of heel druk gedrag, woede aanvallen, hangerigheid, op zichzelf willen zijn, huilen, boosheid of concentratieproblemen.

Veel hoog gevoelige kinderen ervaren in eerste instantie last van hun eigenschap en vragen zich af wat er mis is met hen. Ze hebben de neiging zichzelf te willen veranderen en passen zich dan ook makkelijk aan, mede doordat ze ook heel goed kunnen aanvoelen wat een ander verwacht.

Het doel van deze begeleiding is bewust te worden van hun eigen hoog gevoeligheid en het accepteren hiervan met als resultaat dat de last kan veranderen in een kwaliteit. Tijdens een gesprek worden er mogelijkheden aangereikt om op een positieve en praktische manier met hoog gevoeligheid om te leren gaan. Zo leert het kind handige manieren en oplossingen te bedenken zoals bijvoorbeeld overprikkeling, concentratieproblemen, grenzen te stellen en een juiste balans te vinden tussen activiteit en rust.

De tijdsduur van een individueel gesprek kan variëren van 60, 90 of 120 minuten.

De kosten voor 60 min. zijn € 35,00 voor 90 min. zijn € 50,00 en voor 120 min. € 65,-

Meditatie

Je gedachten gaan heel de dag door, soms heb je wel 50.000 gedachtes per dag, alleen hebben we dat vaak niet door en letten er niet op. Je bent je er vaak niet “bewust” van. Met mediteren vergroot je je "bewustzijn" en leren kinderen hoe ze zichzelf tot rust kunnen brengen en te ontspannen.

Tijdens een meditatie mag het kind lekker gaan zitten of liggen en wordt een verhaal verteld waar het kind naar kan luisteren en niet wordt afgeleid door allemaal andere gedachtes. Een heerlijk ontspannen en rustig gevoel is vaak het gevolg, niet alleen tijdens de meditatie maar ook daarna is het merkbaar. Kinderen worden evenwichtiger, aandachtiger en zelfbewuster.

De tijdsduur van een meditatie is 60 minuten en de kosten zijn € 35,00